14/09/2013 - 19:22

Đẩy mạnh liên kết ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ

Ngày 14-9, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị giao ban ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tham dự Hội nghị.

Hội nghị giao ban lần này được tổ chức nhằm kiểm điểm việc thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 28-5-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; Báo cáo thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW ngày 28-5-2012 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động ở các Ban Chỉ đạo; trao đổi thảo luận về vấn đề liên kết vùng; tham khảo, đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế liên kết vùng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị thống nhất cao các báo cáo, phát biểu, nhận định kết quả đạt được của ba Ban Chỉ đạo. Thời gian qua, 3 Ban Chỉ đạo đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 96 của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số, giải quyết các vấn đề nổi lên ở các vùng dân tộc thiểu số; chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội tổ chức tốt nắm tính hình từ xa để kịp thời có chủ trương, đối sách phòng ngừa đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để tình trạng gây rối, phức tạp xã hội trên các địa bàn; cùng với các bộ, ngành, địa phương giải quyết kịp thời những bức xúc về nhà ở, đất đai, việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ…

Liên Phương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết