28/12/2009 - 21:53

Đấu thầu 200 triệu USD trái phiếu chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, ngày 29-12, sẽ tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt 4 năm 2009, do Kho bạc Nhà nước phát hành, với khối lượng gọi thầu 200 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, mệnh giá 100 USD/trái phiếu, được phát hành ngày 31-12-2009 dưới hình thức bút toán ghi sổ và đáo hạn ngày 31-12-2010.

Mỗi phiếu dự thầu, thành viên được phép đặt tối đa 5 mức lãi suất, khối lượng đặt mua với mỗi mức lãi suất tối thiểu 10.000 USD và đặt theo bội số của 1.000 USD. Tổng khối lượng đăng ký đấu thầu (bao gồm cả cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất) không được vượt quá tổng khối lượng gọi thầu.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết