16/04/2018 - 07:36

Đào tạo nghề nông nghiệp cho 287.175 lao động

(CT) – Theo Quyết định số 775/QĐ- BNN- KTHT phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp (ĐTNNN) cho lao động nông thôn năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước thực hiện hỗ trợ ĐTNNN cho 287.175 lao động gồm trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; trình độ trung cấp, cao đẳng. Sau đào tạo, ít nhất 80% người học nghề có việc làm mới hoặc làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn. Các địa phương tập trung đào tạo lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng và lao động vùng khó khăn…

Cùng với tuyên truyền, tư vấn học nghề nông nghiệp và việc làm; tổ chức và xây dựng mô hình ĐTNNN hiệu quả; rà soát xây dựng chương trình, giáo trình theo hướng giảm lý thuyết, tăng đào tạo thực hành tại các cơ sở sản xuất; củng cố, nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề và giáo viên, cán bộ quản lý công tác ĐTNNN, các địa phương bố trí kinh phí cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện ĐTNNN cho lao động nông thôn. Kinh phí hỗ trợ ĐTNNN trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 400 tỉ đồng; trình độ trung cấp, cao đẳng cấp theo quy định hiện hành.

                                                                                  M.T

Chia sẻ bài viết