11/03/2018 - 10:46

Hơn 112 tỉ đồng thực hiện đề án

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ 

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020 (Đề án ĐTN), giai đoạn 2017-2020, thành phố đào tạo nghề cho 29.500 người (3.500 người học nghề nông nghiệp; 26.000 người học nghề phi nông nghiệp). Trong đó, đặt hàng dạy nghề khoảng 2.400 người diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác khó khăn về kinh tế. Phấn đấu tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 80%.

Lao động nữ quận Cái Răng học nghề kỹ thuật may giày da tại Trung tâm Dạy nghề Tây Đô, cung ứng lao động cho Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ.

Thành phố đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lao động về học nghề, việc làm; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quan tâm đầu tư trang thiết bị và các nguồn lực 3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Thới Lai, đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động dạy nghề. Đồng thời, huy động nhiều thành phần xã hội tham gia dạy nghề; tăng cường kết nối, tiến tới hợp đồng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Các địa phương chủ động chọn nghề, đơn vị đào tạo, đảm bảo đầu ra, việc làm cho người lao động. Cùng với xây dựng và nhân rộng mô hình dạy nghề, tạo việc làm hiệu quả, các đoàn thể địa phương hỗ trợ lao động vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất, kinh doanh từ nghề được học.    

Tổng kinh phí thực hiện Đề án ĐTN giai đoạn này khoảng 112,87 tỉ đồng, gồm kinh phí trung ương, địa phương và huy động nguồn khác.  

Tin, ảnh: A.P  

Chia sẻ bài viết