10/10/2018 - 09:11

Đào tạo đội ngũ cán bộ, kiểm soát tốt thu chi ngân sách nhà nước 

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tại buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ về tình hình hoạt động của đơn vị trong 9 tháng đầu năm, vào chiều 9-10.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu KBNN Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đề án kiểm soát chi, tiến tới nhân rộng mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực KBNN. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, quản lý, kiểm soát tốt thu chi ngân sách. Về công tác xây dựng Đảng, phải thực hiện tốt việc quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với đào tạo, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra - giám sát, phòng chống tham nhũng, gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm đến công tác dân vận.

Đảng bộ KBNN Cần Thơ hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 53 đảng viên, chiếm 77,94% trên tổng số cán bộ công chức và người lao động. Qua sắp xếp tinh gọn bộ máy, hiện nay, KBNN Cần Thơ đã sát nhập lại các phòng nghiệp vụ từ 9 phòng xuống còn 7 phòng, thực hiện giải thể 18 tổ nghiệp vụ tại 9 KBNN quận, huyện trực thuộc. Đồng thời, đang nghiên cứu xây dựng mô hình KBNN khu vực nhằm phục vụ tốt nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), gắn với lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống...

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn là 14.255,5 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt trên 75% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 85,37% dự toán; thu của ngành tài chính 5.824 tỉ đồng. Tổng chi NSNN 9 tháng là 11.463 tỉ đồng, trong đó chi ngân sách trung ương 4.706 tỉ đồng, chi ngân sách địa phương 6.757 tỉ đồng. Lũy kế thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đạt 43,2%.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết