26/03/2018 - 15:03

Đạo cụ biểu diễn Lân Sư Rồng là vũ khí thô sơ phải được quản lý theo quy định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Thông tư 11/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng.

Theo đó, hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn môn Lân Sư Rồng trong nhà, trong sân tập phải đáp ứng những yêu cầu sau: Sàn tập luyện có diện tích ít nhất 200m²; mặt sàn bằng phẳng, không trơn trượt. Khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà ít nhất là 5m. Trong trường hợp có sử dụng dàn mai hoa thung khoảng cách từ mặt sàn đến trần nhà ít nhất là 7m. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 150Lux trở lên. Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập.

Có bảng nội quy quy định những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện, đối tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện, trang phục khi tham gia tập luyện, các biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.

Trang thiết bị gồm: Đầu Rồng, mình Rồng, đầu Lân, đuôi Lân, các loại trang phục và đạo cụ như: loại trống, chiêng, thanh la, nạ bạt phải đảm bảo an toàn và phù hợp với quy định của Luật thi đấu Lân Sư Rồng hiện hành hoặc theo truyền thống của từng địa phương.

Các trang thiết bị, đạo cụ dùng để tập luyện, thi đấu và biểu diễn là vũ khí thô sơ phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Dàn mai hoa thung: Độ cao của cột cao nhất không vượt quá 03m, xung quanh dàn mai hoa thung phải có đệm bảo vệ. Cột Lân leo phải bảo đảm chắc chắn, chiều cao tối đa không vượt quá 10m. Cột leo từ 6m trở lên bắt buộc bằng kim loại. Hệ thống chân đế của cột phải chắc chắn, có dây chằng cột, nện bảo vệ xung quanh cột và dây bảo hiểm bảo đảm an toàn cho người tập luyện.

Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 người/01 nội dung tập luyện.

Tổng cục Thể dục thể thao, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về Lân Sư Rồng cấp quốc gia hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn Lân Sư Rồng. Giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn do cơ quan tổ chức tập huấn cấp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/3/2018.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết