23/06/2013 - 19:12

Đánh giá 10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

Ngày 23-6, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO – Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai”. Tham dự hội thảo có bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO cùng đại diện các địa phương có di sản và đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết hội thảo là dịp để các bên ngồi lại đánh giá những gì đã làm được, chưa làm được trong 10 năm thực hiện Công ước. Bên cạnh đó, đánh giá một cách khách quan những thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát huy và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập cần khắc phục trong chặng đường sắp tới.

Chia sẻ với những địa phương có di sản, bà Irina Bokova Tổng giám đốc UNESCO cho hay Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã có hơn 100 quốc gia phê chuẩn để bảo vệ các khía cạnh của văn hóa. Các địa phương cũng như các quốc gia cần nỗ lực hơn nữa để đi đến cùng việc bảo vệ di sản văn hóa. Đặc biệt, cần coi trọng giá trị văn hóa vì không có văn hóa thì không có di sản. Theo bà Irina Bokova, những thành viên của Liên Hiệp Quốc cần tiếp tục nỗ lực tiếp cận việc bảo vệ di sản văn hóa, đồng thời đặt ra mục tiêu bảo vệ di sản để phát triển bền vững. Bên cạnh đó cần nhận thức rõ về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa, nhất là văn hóa phi vật thể.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nhất là di sản văn hóa phi vật thể cũng như việc thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO; phát huy sự hợp tác giữa các nước ASEAN trong việc bảo tồn di sản văn hóa; Việt Nam đã chủ động và sáng tạo thực hiện các quy định và khuyến nghị của UNESCO trong công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

     NGUYỄN SƠN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết