21/02/2010 - 09:15

Dành 9.400 tỉ đồng cho chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch

Năm nay, chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch sẽ là một trong những chương trình trọng điểm được Bộ Xây dựng ưu tiên triển khai. Dự kiến tổng vốn dành cho chương trình này khoảng 9.400 tỉ đồng; trong đó sử dụng nguồn ngân sách, vay vốn ODA và vay thương mại.

Chương trình sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của người dân về sử dụng nước; nâng cao năng lực quản lý của chính quyền địa phương cũng như đơn vị cấp nước; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về chống thất thoát, thất thu nước sạch... Đặc biệt, nguyên nhân thất thoát nước sạch do yếu tố kỹ thuật sẽ được xử lý triệt để như đầu tư cải tạo mạng lưới, thiết bị... Ngoài việc tiết kiệm được nước sạch, tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả của các đơn vị cấp nước, chương trình còn hướng tới mục tiêu giảm giá thành, giữ ổn định chất lượng nước sạch cũng như chất lượng dịch vụ cấp nước.

Theo nhận định của Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), hiện nay, tỷ lệ thất thu và thất thoát nước sạch của Việt Nam đã giảm xuống còn 30% nhưng vẫn là con số quá cao so với các nước tiên tiến trên thế giới.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết