31/05/2023 - 21:41

Đảng ủy Quân sự huyện Phong Điền sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT) - Ngày 31-5, Ðảng ủy Quân sự (QS) huyện Phong Ðiền tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ QS huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2023 huyện Phong Điền khánh thành đường giao thông ở xã Nhơn Nghĩa.

Nửa nhiệm kỳ qua, Ðảng QS huyện Phong Ðiền tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện tốt Ðề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng luật, giao quân đạt chỉ tiêu… Ðảng ủy QS huyện lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng vũ trang (LLVT) huyện đúng quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, chính sách đối với người có công với cách mạng… Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Tết Quân Dân ở các xã Trường Long, Nhơn Nghĩa. Riêng năm 2023, Tết Quân Dân tổ chức ở xã Nhơn Nghĩa với tổng kinh phí hơn 15,5 tỉ đồng.

Thời gian tới, Ðảng ủy QS huyện Phong Ðiền tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; quan tâm công tác xây dựng LLVT theo đúng quy định, chất lượng đảm bảo; phối hợp các ngành chức năng tham mưu thực hiện có hiệu quả các chính sách của Ðảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và chính sách hậu phương Quân đội. Ðảng ủy QS huyện lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG


 

Chia sẻ bài viết