03/06/2008 - 09:54

Đảm bảo tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Ngày 2-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức sơ kết công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì Hội nghị.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến ngày 27-5, cả nước đã có 385 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội, trong đó có 212 đơn vị làm điểm. 4 tỉnh đã hoàn thành Đại hội điểm cấp xã là: Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Tây. Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, tuân thủ các quy trình theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Nội dung, chương trình của Đại hội đảm bảo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hầu hết Đại hội điểm MTTQ cấp xã đều tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới được cấp Ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm; quá trình hiệp thương được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, vì vậy số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ qua các Đại hội điểm cấp xã tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cá nhân tiêu biểu tăng, tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban MTTQ đảm bảo từ 3-5 người, đa số địa phương bố trí được 2 Phó Chủ tịch, chức danh Chủ tịch MTTQ bước đầu được trẻ hóa và theo hướng bố trí Ủy viên Thường vụ cấp ủy hoặc Đảng Ủy viên là Chủ tịch Mặt trận để từng bước nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ cấp xã.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện Đại hội MTTQ cấp xã trong thời gian tới đạt hiệu quả, Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cần được chuẩn bị tốt, với nội dung ngắn gọn, đảm bảo thực hiện được 3 nội dung chính là thảo luận báo cáo Đại hội cấp xã, cử đại biểu đi dự Đại hội và phát động các hoạt động thi đua cụ thể chào mừng Đại hội tại khu dân cư. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng tình hình khối Đại đoàn kết toàn dân, những việc làm được, chưa làm được, có số liệu để so sánh với nhiệm kỳ trước.

Bích Thủy (TTXVN)

Chia sẻ bài viết