15/05/2019 - 14:32

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền 

(CTO) - Ngày 15-5, UBMTTQVN huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQVN các cấp huyện và các tổ chức thành viên đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp huyện Phong Điền đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 8,2 tỉ đồng; phối hợp bình xét, xây dựng và bàn giao 499 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 20,5 tỉ đồng; cấp phát 42.170 phần quà, với tổng số tiền trên 13 tỉ đồng. MTTQVN các xã, thị trấn hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên giúp đỡ 194 hộ vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Qua đó, đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 2,14% (giảm 1,95% so với năm 2014); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 4,14% (giảm 2,56%).

Lãnh đạo UBMTTQVN TP Cần Thơ, lãnh đạo huyện Phong Điền chụp ảnh lưu niệm cùng UBMTTQVN huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội. Ảnh: Hồng Vân

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024: phấn đấu hằng năm tất cả 7 xã, thị trấn và 100% Ban Công tác Mặt trận đạt loại tốt trở lên, không có yếu kém; 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” đạt chất lượng và hiệu quả; phối hợp với các tổ chức thành viên huy động mọi nguồn lực xây dựng và sửa chữa 85 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương…

Đại hội hiệp thương cử ra UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 55 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Nghị được cử làm Chủ tịch UBMTTQVN huyện 

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết