13/12/2008 - 08:11

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sự chuyển biến bước đầu quan trọng

Ngày 12-12, phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động 06 nhấn mạnh: Năm 2008, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phương châm “tiếp tục học tập, nỗ lực làm theo”, thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyến biến bước đầu quan trọng.

Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao việc thành phố đã chấp hành tốt những hướng dẫn của Trung ương và có những sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đóng góp những bài học và kinh nghiệm tốt giúp Trung ương trong chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí biểu dương Đảng bộ thành phố đã tập trung triển khai các nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2008 như thực hành tiết kiệm, chống tham ô, quan liêu, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, “sửa đổi lối làm việc” là chính xác, kịp thời, vừa có tác dụng đẩy mạnh Cuộc vận động, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về đạo đức của mỗi người, của tập thể của cộng đồng, đồng thời đã có tác dụng lớn trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững. Đồng chí đánh giá cao những kết quả mới trong công tác triển khai thực hiện ở các đơn vị điểm; tuyên truyền, tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kể chuyện về những điển hình “làm theo” tấm gương của Bác; phong trào thi đua “làm theo” đã diễn ra trên phạm vi rộng ở cơ sở với các cấp độ khác nhau.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Những việc như một Bí thư Quận ủy đã tự giác đứng lên nhận khuyết điểm, thiếu sót trước Đảng vì đã không làm theo đúng lời Bác Hồ dạy và tự phong hình thức kỷ luật là điều cần khuyến khích. Đồng chí nhắc nhở: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, nghiêm khắc sửa chữa những thiếu sót, hạn chế; phải có bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để lòng tin của nhân dân đối với Đảng thực sự sâu sắc hơn, biến nhận thức thành hành động cách mạng, ra sức nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết