08/05/2014 - 08:56

Sở Công thương TP Cần Thơ

Cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3

(CT)- Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, Sở tiếp tục cung cấp 10 thủ tục hành chính (TTHC) ở mức độ 3 và vận hành chính thức vào ngày 28-4-2014.

Các thủ tục bao gồm: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (trường hợp sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực); cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng); cấp và cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng); xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn thành phố; xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; xác nhận trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; phê duyệt nội quy siêu thị, trung tâm thương mại và phê duyệt nội quy chợ (đối với chợ hạng 1).

Trước đó, Sở Công thương đã cung cấp tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương ở mức độ 2, trong đó có 3 TTHC ở mức độ 3 gồm: Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn thành phố; xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam và đăng ký, đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Phần mềm “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Công thương TP Cần Thơ hoạt động tại địa chỉ http://1cua.soct.cantho.gov.vn.

C.H

Chia sẻ bài viết