28/02/2019 - 21:49

Cụm phía Đông ĐBSCL liên kết phát triển du lịch với TP Hồ Chí Minh năm 2019 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp (Cụm trưởng năm 2019 Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Đông ĐBSCL) vừa xây dựng chương trình liên kết giữa Cụm với TP Hồ Chí Minh năm 2019.

Di tích Gò Tháp - điểm thu hút đông du khách của tỉnh Đồng Tháp.

Di tích Gò Tháp - điểm thu hút đông du khách của tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, các tỉnh trong Cụm sẽ cùng với TP Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin, triển khai hoạt động du lịch, phát triển sản phẩm mới và thị trường khách, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến du lịch và kêu gọi đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch - an toàn và nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc phát triển du lịch, đồng thời phối hợp thanh kiểm tra ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch.

Cụm phía Đông ĐBSCL sẽ chú trọng phối hợp quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia và xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, trong đó phối hợp triển khai việc lập Quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt và Đề án Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng ĐBSCL theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhằm xây dựng sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của từng địa phương để kết nối thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù của Cụm trong hợp tác với TP Hồ Chí Minh.

Cụm cũng sẽ chú trọng liên kết đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, phối hợp với Tổng cục Du lịch, các trường chuyên ngành đủ điều kiện tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước; xúc tiến quảng bá du lịch; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về du lịch mới ban hành; bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững... Hàng năm, các địa phương tổ chức các lớp kỹ năng nghiệp vụ du lịch, hỗ trợ chiêu sinh và cử người tham dự nếu có nhu cầu.

Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm sẽ phối hợp triển khai hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch. Cụ thể là phối hợp với các hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp lữ hành tạo thành một câu lạc bộ liên kết trong cụm, để xây dựng một chương trình du lịch chung mang tên “Nét đẹp của vùng sông nước miệt vườn” với chính sách hỗ trợ đặc biệt từ các nhà cung cấp dịch vụ (vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí…) tại các địa phương để quảng bá, thu hút du khách. Các tỉnh cũng liên kết tạo ra các sự kiện chung trên cơ sở các sự kiện, lễ hội và tiềm năng du lịch của từng địa phương trong Cụm và TP Hồ Chí Minh, xây dựng một sự kiện du lịch chung của Cụm nhằm tranh thủ huy động mọi nguồn lực cũng như sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục phối hợp tổ chức 1 đoàn famtrip cho các doanh nghiệp, phóng viên, báo chí khảo sát các điểm du lịch mới trong Cụm để kết nối tour tuyến du lịch chung.

Ngoài ra, hàng năm Cụm tổ chức 1 chương trình hội nghị quảng bá, xúc tiến và kêu gọi đầu tư chung nhằm giới thiệu các dự án, tiềm năng phát triển điểm đến, các cơ sở cung cấp dịch vụ (khu điểm, khách sạn, trạm dừng chân…) tại các địa phương trong Cụm với những chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư.

NGUYỄN TOÀN

Chia sẻ bài viết