06/07/2012 - 21:08

Cử tri đề nghị cho biết kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, dự án khu dân cư

Cử tri đề nghị cho biết kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn thành phố. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND thành phố, như sau:

Hiện nay, tổng số dự án khu dân cư, đô thị, khu tái định cư trên địa bàn thành phố còn hiệu lực là 88 dự án của 66 chủ đầu tư, với tổng diện tích là 2.590 ha; gồm: 44 dự án khu dân cư, đô thị và 44 dự án khu tái định cư. Trong đó, có 16 dự án có vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, 57 dự án vốn đầu tư của doanh nghiệp, 15 dự án đầu tư theo cơ chế xã hội hóa. Từ sau kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:

- Thu hồi 9 dự án khu dân cư, khu tái định cư.

- UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện tiến hành ra soát, đánh giá 82 dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố (6 dự án còn lại, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức rà soát). Trong tổng số 82 dự án đã rà soát, có 41 dự án cơ bản đã và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng; 20 dự án đang triển khai; 21 dự án có tiến độ chậm.

Trong số 21  dự án chậm tiến độ có:

+ 7 dự án ngành chức năng đã làm việc với chủ đầu tư. Qua làm việc Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư phải có báo cáo về tiến độ thực hiện dự án và báo cáo kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo của dự án, chứng minh được năng lực thực hiện dự án và có cam kết về tiến độ thực hiện dự án.

+ 7 dự án sẽ tiếp tục mời chủ đầu tư rà soát do triển khai chậm. Đặc điểm chung của các dự án này là tuy đang tiến hành bồi hoàn, nhưng tiến độ chậm, gây khó khăn cho người dân trong vùng dự án, chủ đầu tư không tích cực thực hiện dự án; hoặc dự án chưa bồi hoàn, chỉ mới hoàn thành hoặc hoàn thành một phần thủ tục, chủ đầu tư thiếu tích cực trong thực hiện dự án. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện có liên quan mời chủ đầu tư đến để rà soát trước khi tham mưu UBND thành phố hướng xử lý.

+ 7 dự án chủ đầu tư đã có văn bản không tiếp tục thực hiện.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết