14/01/2010 - 10:30

Công trình xây dựng không phép chỉ chiếm 8%

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư chấp hành việc xin cấp giấy phép xây dựng công trình đã tăng từ 86,8% năm 2008 lên khoảng 92% trong năm 2009. Như vậy, số công trình xây dựng không phép chỉ còn chiếm 8% tổng số các công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận định, con số này vẫn sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới nhờ việc cải cách triệt để các thủ tục hành chính và tăng cường tính chủ động cho các chủ đầu tư. Cùng đó, số công trình xây dựng sai với giấy phép cũng đã giảm từ 5,5% xuống còn khoảng 3,3%.

Kết quả này do công tác cấp phép xây dựng tại các địa phương đã dần đi vào nền nếp và từng bước thực hiện theo cơ chế 1 cửa liên thông. Nhiều địa phương đã chủ động soạn thảo các hướng dẫn về công tác này nhằm quy định rõ từng bước của thủ tục xin cấp giấy phép. Cùng với việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, công khai các quy định, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc... nhiều địa phương đã từng bước kiện toàn tổ chức thực hiện công tác cấp phép xây dựng; đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho nhân dân.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết