26/02/2011 - 09:55

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh:

Công tác Tuyên giáo góp phần tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội

Ngày 25-2, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã kết thúc sau 1 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và thế giới, những thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với đất nước ta, chỉ rõ những ưu điểm, thành tích và cả những hạn chế, thiếu sót, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu lên 4 kinh nghiệm quý trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Đó là, tình hình đất nước, khu vực, quốc tế đã và đang diễn biến mau lẹ, tiềm tàng những nhân tố bất trắc, khó lường, do đó, công tác tuyên giáo phải chủ động, tích cực hơn trong nắm bắt thông tin đa chiều, bám sát sự vận động của thực tiễn, đánh giá và dự báo đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu, định hướng tư tưởng, định hướng thông tin, tuyên truyền.

Đề cập phương hướng nhiệm vụ năm 2011, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo cả nước cần tập trung thực hiện phương châm xuyên suốt cả nhiệm kỳ khóa XI là: “ Chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, giải quyết các vấn đề tư tưởng, nhất là những vấn đề tư tưởng bức xúc mới nảy sinh; góp phần tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới”. Toàn ngành tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết