07/10/2020 - 20:26

Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần đắc lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(CT) - Chiều 7-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đến dự.

Trong 9 tháng qua, UBKT các cấp thành phố đã tham mưu cấp ủy ban hành và thực hiện nhiều nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng. Ðồng thời, các cấp ủy đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng nhiệm kỳ 2015-2020; quan tâm kiện toàn nhân sự UBKT các cấp. Các cấp ủy đảng thành phố đã kiểm tra 226 tổ chức đảng, 343 đảng viên; giám sát chuyên đề 221 tổ chức đảng, 88 đảng viên. UBKT các cấp thành phố đã kiểm tra 350 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 160 tổ chức đảng, 64 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 74 đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, phẩm chất, đạo đức, lối sống, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, quy định những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, yêu cầu: Thời gian tới, UBKT các cấp của thành phố tham mưu xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm sát thực tế của địa phương, đơn vị. Qua đó, nhằm làm cho công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng góp phần đắc lực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Việc xây dựng thực hiện chủ đề, nội dung kiểm tra, giám sát phải rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát phải đúng thực chất và sát thực tế. UBKT các cấp cần quan tâm lắng nghe dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng phải gắn với kiểm điểm phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. UBKT các cấp cần quan tâm nâng cao trình độ cán bộ làm công các kiểm tra, giám sát của Ðảng; tiếp tục thực hiện tốt việc thẩm định, tham mưu cấp ủy trong sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết