01/07/2008 - 08:17

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Công tác đối ngoại phải giữ vững nguyên tắc, năng động và sáng tạo

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm và làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo một số Ban của Đảng.

Tổng Bí thư đã nghe đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Đối ngoại Trung ương từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đến nay và phương hướng hoạt động trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của các đồng chí Trương Tấn Sang, Phạm Gia Khiêm và đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Ban Đối ngoại Trung ương trong thời gian qua. Đồng chí nêu rõ: Ban Đối ngoại Trung ương đã luôn phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại. Ban đã có những báo cáo, ý kiến tham mưu có chất lượng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đã chủ trì và phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại; nâng cao vị thế của nước ta, Đảng ta trên trường quốc tế. Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế mà Ban Đối ngoại Trung ương cần nỗ lực khắc phục.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ, trong tình hình quốc tế hiện nay, Ban Đối ngoại Trung ương nói riêng, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại trong cả nước nói chung, hơn lúc nào hết phải quán triệt sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của công tác đối ngoại mà Đại hội X của Đảng đề ra. Đồng chí nêu rõ, chúng ta phải luôn giữ vững nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội, nhưng đồng thời phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt, ứng xử phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nước ta cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu vực. Trong mọi hoàn cảnh, người làm công tác đối ngoại cần thực hiện lời căn dặn “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Bác Hồ nhằm góp phần thực hiện cho được mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan làm thật tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đi sâu nghiên cứu, nắm chắc tình hình quốc tế; dự báo chính xác tình hình; kiểm tra sát sao việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng...

Cùng với công tác quy hoạch một cách khoa học, quan tâm đào tạo cán bộ thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Đối ngoại Trung ương phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó đi sâu vào học tập bản lĩnh ngoại giao Hồ Chí Minh.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết