01/11/2019 - 22:06

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương vào cuối tháng 11 

(CT) - Ngày 1-11-2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, vận hành và phát triển Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia với hệ thống dịch vụ công điện tử giữa các bộ ngành, các tỉnh thành phố. Tại Cần Thơ, ông Hồ Văn Gia, Chánh Văn phòng UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn, là địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Hiện nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đưa vào phục vụ 2 hạng mục dành cho cá nhân công dân và doanh nghiệp với gần 30 loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cơ bản về thủ tục hành chính công dân, như: lao động, việc làm, tiền lương, thuế, bảo hiểm, học tập trong và ngoài nước, giấy tờ, chứng từ căn cước công dân, giấy phép lái xe, phí dịch vụ điện, nước… Các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp bao gồm: các nhóm dịch vụ công cho doanh nghiệp như khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, quyền sử dụng đất, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xuất nhập khẩu, thuế, hải quan… cũng được đưa vào kết nối, vận hành trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Về lộ trình thực hiện, cổng dự kiến khai trương vào cuối tháng 11 này, cho phép người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mãi; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mãi. Đến tháng 12, các dịch vụ dự kiến được tích hợp thêm bao gồm: nộp thuế điện tử đối với cá nhân; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về tiến độ, lộ trình thực hiện Đề án dịch vụ công quốc gia trong năm 2019-2020 để ngày càng có nhiều dịch vụ công của nhiều Bộ ngành, nhiều địa phương được tích hợp trên Cổng điện tử dịch vụ công quốc gia...

CHẤN HƯNG

 

Chia sẻ bài viết