30/10/2012 - 21:54

Công bố Báo cáo Quốc gia về Đa dạng sinh học

Ngày 30-10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bùi Cách Tuyến đã chính thức công bố Báo cáo Quốc gia về Đa dạng sinh học năm 2011 của Việt Nam, với sự tham dự của đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc...

Báo cáo Quốc gia về Đa dạng sinh học năm 2011 gồm 4 chương: Tổng quan về hiện trạng đa dạng sinh học; Những nguyên nhân cơ bản làm suy giảm đa dạng sinh học; Hệ thống thể chế, chính sách và nguồn lực cho bảo tồn đa dạng sinh học; Xu hướng biến động của đa dạng sinh học và định hướng trong 5 năm tới.

Tiến sĩ Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học-Tổng cục Môi trường cho biết: Báo cáo này được xây dựng trên nền tảng các thông tin, tư liệu do các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ có uy tín tại Việt Nam cung cấp, với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học chuyên ngành hàng đầu của Việt Nam về đa dạng sinh học.

Với những thông tin có độ tin cậy cao, Báo cáo sẽ là cuốn cẩm nang hỗ trợ các cơ quan Trung ương và địa phương trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình bảo tồn đa dạng sinh học sẽ tích hợp với các vấn đề bảo vệ môi trường khác và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đồng thời là tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và phục vụ cộng đồng.

VĂN HÀO (TTXVN)

Chia sẻ bài viết