26/01/2010 - 09:01

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Công an Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác, góp phần tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm 2010

Chiều 25-1, tại Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Thoong Băn Sẻng A Phon, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng An ninh Lào đang thăm làm việc tại nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đã được thử thách qua thời gian và ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, gắn bó với nhau bằng cả mồ hôi, nước mắt và máu xương. Trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước, nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi nhân dân hai nước càng phải gắn bó chặt chẽ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Việc gia tăng các mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước là tất yếu, trong đó, Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập nên mối quan hệ chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ở mỗi nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm... Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị lực lượng công an hai nước tăng cường phối hợp, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2010 ở Việt Nam và ở Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn; đập tan mọi âm mưu phá hoại tình đoàn kết Việt - Lào, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ của mỗi nước.

Bộ trưởng An ninh Lào Thoong Băn Sẻng A Phon cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, vừa qua lực lượng Công an Việt Nam đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Lào bảo vệ thành công SEA Games. Hàng năm, hai Bộ thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng khẳng định trong năm tới, lực lượng an ninh hai nước sẽ hết sức cố gắng để góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của mỗi nước.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết