09/08/2013 - 21:45

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Công an nhân dân cần gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Sáng 9-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Công an trung ương về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Quá trình triển khai Nghị quyết giúp cấp ủy các cấp, các ngành chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW nhằm trực tiếp góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nhằm không ngừng nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc, với nhân dân. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị trên cần được coi là nhiệm vụ thường xuyên, có tính lâu dài nhằm tiếp tục rèn luyện, nêu cao phẩm chất và đạo đức cách mạng, cũng như nâng cao năng lực công tác công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ mục tiêu trọng tâm của Đoàn công tác là kiểm tra công tác tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, các cá nhân trong Đảng ủy Công an trung ương; qua đó làm rõ, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương đặc biệt chú trọng, triển khai và thực hiện nghiêm túc; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong toàn Đảng bộ. Qua quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Công an trung ương đã xây dựng các nhóm giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, tồn tại. Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động xây dựng Báo cáo tự kiểm tra trên cơ sở đánh giá kết quả các giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm và xây dựng kế hoạch thực hiện cho thời gian tới, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết