07/09/2008 - 20:32

Có thể tham gia BHXH tự nguyện

Hỏi: Cha tôi nay đã 60 tuổi làm việc trong cơ quan nhà nước (có biên chế). Theo quy định cha tôi đã đủ tuổi về hưu nhưng cha tôi chưa đủ năm đóng BHXH, mới đóng BHXH được 17 năm. Xin hỏi cha tôi có lương hưu và các chế độ khác không? Tôi nghe nói có thể đóng BHXH tự nguyện để cha tôi có đủ số năm đóng BHXH là 20 năm. Vậy có quy định này hay không? Nếu có thì quy định ra sao?

P.T.H (Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn P.T.H được ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời như sau:

“Theo quy định của Luật BHXH, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Như vậy cha bạn chưa đáp ứng với quy định nêu trên cho nên chưa được hưởng chế độ hưu trí (lương hưu hàng tháng) mà được hưởng trợ cấp BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Nếu có nhu cầu thì có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí:

- Về mức đóng: Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng hiện nay bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn; từ năm 2010 trở đi, cứ 2 năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, hàng quý hoặc 6 tháng một lần.

- Về thủ tục tham gia:

Cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được giao trách nhiệm tổ chức, quản lý thu, cấp sổ BHXH đối với những người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Người tham gia BHXH tự nguyện cần lập 2 bản tờ khai tham gia BHXH tự nguyện theo mẫu, trong đó kê khai đầy đủ nội dung liên quan đến thân nhân, nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú), mức lựa chọn để đóng BHXH, mức thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH, phương thức đóng BHXH và hình thức nộp tiền, kèm theo 1 bản sao khai sinh, gởi BHXH cấp quận, huyện. Trường hợp có thời gian tham gia BHXH mà đã được cấp sổ BHXH thì nộp thêm sổ BHXH và bản ghi quá trình đóng BHXH do cơ quan BHXH cấp trước khi di chuyển hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH.

BÍCH ANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết