25/04/2013 - 10:48

Có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi nghỉ việc ở cơ quan

Hỏi: Trước đây, tôi làm việc tại một công ty cổ phần, hợp đồng từ ngày 1-1-2010, có đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Đến ngày 20-5-2011, tôi nghỉ thai sản và nghỉ luôn từ đó tới giờ. Tôi cũng đã nhận được tiền chế độ thai sản. Từ đó đến nay, tôi ở nhà chăm con và không tham gia bảo hiểm. Giờ tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tính như thế nào? Thời gian gián đoạn không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đó có ảnh hưởng đến quá trình đóng bảo hiểm không?

Nguyễn Thị Minh Thúy
(quận Ninh Kiều)

Bà Châu Thị Hồng Hương, Trưởng Phòng Chính sách của Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội. Người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp tuất. Trường hợp của bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu sau đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Về mức đóng bảo hiểm tự nguyện được quy định tại khoản 2 điều 5 và điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội. Khoản 2 điều 5 quy định:  Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.

Bạn có thể chọn một trong các phương thức đóng sau đây: Hằng tháng, hằng quý hoặc 6 tháng một lần.

Như vậy, nếu bạn có nhu cầu đóng bảo hiểm tự nguyện thì liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận nơi bạn đang sống để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

ĐÌNH KHÔI

 

Chia sẻ bài viết