12/11/2014 - 20:12

Có bắt buộc khai báo thuế qua mạng điện tử ?

Hỏi: Tôi là chủ doanh nghiệp ở Hậu Giang. Vừa rồi, khi kế toán của tôi đi báo cáo thuế thì cán bộ thuế của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang buộc doanh nghiệp của tôi phải báo cáo thuế qua mạng vào tháng sau. Nếu không họ sẽ không nhận báo cáo giấy và sẽ phạt doanh nghiệp của tôi. Xin hỏi: pháp luật có yêu cầu phải khai báo thuế qua mạng hay không?

N.V.R. (tỉnh Hậu Giang)

Thắc mắc của bạn được Luật sư Nguyễn Hiếu Văn, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp như sau:

Trường hợp của bạn cũng là thắc mắc chung của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Theo quy định tại khoản 2, Điều 19, Luật Quản lý thuế hiện hành "Nhà nước bảo đảm đầu tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để áp dụng phương pháp quản lý thuế hiện đại; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, thực hiện giao dịch điện tử và quản lý thuế điện tử; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác để từng bước hạn chế các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt của người nộp thuế. Chính phủ ban hành chính sách về hiện đại hóa quản lý thuế". Về tinh thần thì Luật chỉ khuyến khích việc thực hiện giao dịch điện tử trong công tác quản lý thuế. Hơn nữa, chỗ doanh nghiệp bạn đặt trụ sở thì hạ tầng mạng chưa phát triển mạnh mẽ nên không thể nào bắt buộc bạn phải khai báo thuế qua mạng.

Như vậy, Luật Quản lý thuế chỉ mới ở mức độ khuyến khích khai báo thuế qua mạng, chứ không bắt buộc nên không có cơ sở pháp lý để xử phạt doanh nghiệp của bạn.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết