25/02/2023 - 18:11

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Chuyển đổi số phải “đi tắt, đón đầu”, phát triển đột phá, chọn công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất 

(CT) - Sáng 25-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CÐS) và Tổ công tác triển khai Ðề án 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Tại điểm cầu của TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện; cùng lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị từ điểm cầu của TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022, nỗ lực CÐS của các bộ, ngành, địa phương đã tạo nên những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng “lấy người sử dụng làm trung tâm”; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp “dựa trên dữ liệu số”; nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước “dựa trên nền tảng số, dữ liệu số”; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các kết quả được thể hiện qua một số chỉ tiêu quan trọng: tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện năm 2022 đạt 100% (mục tiêu năm 2022 là 100%), tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7,5% (mục tiêu 7%), tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán đạt 66% (mục tiêu 65%), tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80% (mục tiêu 80%), tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 54,34% (mục tiêu 50%), tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50% (mục tiêu 50%), tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang băng rộng đạt 75% (mục tiêu 75%), tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30,07% (mục tiêu 30%)… Về kết quả triển khai Ðề án 06, 13 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 58/63 địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tính đến ngày 17-2-2023, thu nhận hơn 21,83 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong đó phê duyệt hơn 20,08 triệu hồ sơ (đạt 92% so với tổng số hồ sơ được thu nhận); đã cấp hơn 78,55 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử…

Các hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo CÐS trong năm 2023 sẽ là dữ liệu số, là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm: phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban Quốc gia về CÐS và Tổ công tác triển khai Ðề án 06; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong quá trình CÐS. Thủ tướng nhấn mạnh: CÐS là xu thế, đã và đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn cầu; Việt Nam không nằm ngoài xu thế này. Nếu chúng ta không CÐS nhanh, mạnh, toàn diện, hiệu quả thì sẽ bị tụt hậu. CÐS cần sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; cần có hệ thống hành lang pháp lý hoàn chỉnh, thuận lợi, luôn đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; cần nguồn lực để tổ chức thực hiện… Thời gian tới, cần nâng cao nhận thức về CÐS; CÐS đang là xu thế, phong trào, có tính toàn cầu, toàn dân, toàn xã hội, vì vậy, phải “đi tắt, đón đầu”, đi trước về trước, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, phát triển đột phá, chọn công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Thủ tướng cũng cho rằng: Năm 2023, nhiệm vụ CÐS quốc gia rất nặng nề, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Ủy ban Quốc gia về CÐS và ban chỉ đạo CÐS của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch CÐS năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện. Hoạt động của Ủy ban Quốc gia và các ban chỉ đạo phải thực chất, lựa chọn chủ đề từng phiên họp để đánh giá kỹ những rào cản, nguyên nhân và đưa ra quyết sách tháo gỡ, không hoạt động hình thức, chung chung, kém hiệu quả. Năm 2023 là năm chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân; là bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp, xã hội. Do đó, các bộ, ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nghiệm cao, những bài học đang có để làm tốt hơn trong năm 2023.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết