12/07/2021 - 10:04

Chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng (NQTW4), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), Ðảng bộ huyện Thới Lai đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) đã tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế suy thoái, vi phạm.

Lãnh đạo xã Trường Thành (bên phải) tham quan mô hình trồng mận của nông dân.

Nhằm đưa NQTW4 vào cuộc sống, các cấp ủy đảng trong huyện đã tổ chức 29 hội nghị quán triệt cho 98,24% ÐV và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Ðồng thời, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ÐV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CB, ÐV thực hiện cam kết không biểu hiện suy thoái và đăng ký học tập làm theo Bác. Nhờ vậy, các tổ chức đảng, CB, ÐV đã nhận diện được 27 nhóm biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nắm vững mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện có hiệu quả.

Anh Lê Sơn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân, CB khuyến nông xã Ðịnh Môn, chia sẻ: “Cam kết thực hiện NQTW4 và đăng ký học tập làm theo Bác, tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế”. Những năm qua, anh Tùng đã hỗ trợ nông dân vay hơn 16 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và 500 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để cải tạo vườn trồng cây ăn trái; vận động nông dân thành lập 2 hợp tác xã trồng cây ăn trái, rau màu; thành lập 10 chi tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái, lúa chất lượng cao, chăn nuôi, rau màu; hỗ trợ nông dân ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, xây dựng thương hiệu nhãn IDO. Ðồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Ðịnh Môn, khẳng định: Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05, hầu hết CB, ÐV đã tự soi, tự sửa khuyết điểm; tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Trong 5 năm qua, Ðảng bộ xã không có ÐV suy thoái, vi phạm.

Ðảng ủy xã Ðông Bình triển khai thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp theo NQTW4, nhất là tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống của CB, ÐV. Theo anh Huỳnh Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Phước, cam kết và đăng ký thực hiện NQTW4, Chỉ thị số 05, tất cả 11 ÐV của Chi bộ đều nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa hạn chế, khuyết điểm; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, Chi bộ không có trường hợp suy thoái, vi phạm. Còn anh Lê Lạc Lâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Thới, thông tin: “Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ, ban chi ủy kiểm tra kết quả thực hiện cam kết của ÐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV để chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và góp ý để khắc phục. Nhờ vậy, tất cả 16 ÐV của Chi bộ đã phát huy tinh thần gương mẫu, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, không có biểu hiện suy thoái, vi phạm”. Ðồng chí Nguyễn Thị E, Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Bình, cho biết: Qua thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị số 05, CB, ÐV của Ðảng bộ xã đã nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ được nâng lên. Hằng năm, xã đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Ðảng ủy đề ra và chỉ tiêu huyện giao. Ðảng bộ chỉ có một vài trường hợp suy thoái, vi phạm.

Ðảng bộ huyện Thới Lai có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (18 đảng bộ cơ sở và 27 chi bộ cơ sở), 206 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 3.882 ÐV. Kết quả bước đầu trong thực hiện NQTW4 đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ÐV. Ðồng thời, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ÐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tuy nhiên, Ðảng bộ huyện vẫn còn một số CB, ÐV, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm quy định những điều ÐV không được làm, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Ðảng. Trong công tác tự phê bình và phê bình còn nể nang, ngại va chạm, giấu giếm khuyết điểm. Một bộ phận CB, ÐV chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít… Từ đó, có 49 trường hợp vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo kiên trì, kiên quyết thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị số 05 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quyết tâm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết