20/03/2012 - 21:58

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới có sức lan tỏa rộng khắp

Sáng 20-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2009-2011. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự cuộc làm việc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc đều khẳng định chủ trương xây dựng thí điểm nông thôn mới là hoàn toàn đúng đắn; đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới; đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và đúc rút một số kinh nghiệm cần áp dụng cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo đạt kết quả tốt nhất. Các ý kiến cũng đề nghị, cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các xã điểm củng cố các kết quả đã đạt được, hoàn thiện mô hình theo đề án được duyệt để phát triển bền vững, thực sự là mô hình mẫu để các địa phương khác học tập, nhân rộng.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 4 kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Sau 3 năm thực hiện, đã thấy được hình hài nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, cả về quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, văn hóa, xã hội, môi trường, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng hệ thống chính trị...; đã kiểm nghiệm được những mặt được và hợp lý của bộ tiêu chí, những tiêu chí nào phù hợp đi vào cuộc sống, sắp tới phải làm tiếp, những tiêu chí nào chưa đạt, chưa phù hợp như tiêu chí về thu nhập, môi trường, chuyển đổi cơ cấu lao động... Việc thực hiện Chương trình xây dựng mô hình thí điểm đã khơi dậy không khí xây dựng nông thôn mới và có sức lan tỏa rộng khắp, huy động được nguồn lực lớn cả trong ngân sách và ngoài xã hội. Nhân dân thấy rõ thêm trách nhiệm của mình, hồ hởi, phấn khởi, đóng góp xây dựng nông thôn mới, có những gia đình đã hiến đất, phá tường để làm đường. Qua chỉ đạo điểm, cũng đã cho kinh nghiệm bước đầu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ cách chọn điểm, xây dựng mô hình, tiêu chí, lập Ban Chỉ đạo... Đồng thời, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, bao gồm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của chính quyền và vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết