30/04/2012 - 20:41

NINH KIỀU

Chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục

Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp ở quận Ninh Kiều ngày càng khang trang (Trong ảnh: Giờ học thể dục các em Trường Tiểu học Nguyễn Du, ở quận Ninh Kiều).

Những năm qua, nhờ sự quan tâm và đồng tâm hiệp lực của các ngành, các cấp, công tác giáo dục ở quận Ninh Kiều đã không ngừng phát triển và đạt những thành tựu đáng kể, trong đó, chất lượng dạy và học được nâng lên. Qua đó, hệ thống giáo dục quận phát triển cả chiều rộng và chiều sâu ở tất cả các cấp học và ngành học...

Trong 5 năm qua, Hội đồng Giáo dục quận Ninh Kiều đã thật sự là cầu nối gắn kết phong trào chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hiện nay, toàn quận có 72 trường ở cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT; trong đó, có 24 trường ở các cấp học, được đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí trên 160 tỉ đồng. Thời gian qua, hoạt động nổi bật của ngành giáo dục quận là ở bậc tiểu học. Cụ thể, ngành đã huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Đồng thời, số trẻ từ 6-14 tuổi ra lớp tiểu học đạt 100%... Công tác xây dựng trường đạt chuẩn không ngừng được đầu tư, 13 trường ở các cấp học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (tăng 10 trường so với năm 2005). Đội ngũ cán bộ của ngành giáo dục quận Ninh Kiều ngày càng được nâng lên. Trình độ đào tạo sư phạm của đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa và trên chuẩn. Trong đó, bậc học mầm non chiếm trên 95%, tiểu học đạt 99,22%, THCS là 96,83%... Nhờ chất lượng giảng dạy được nâng cao, nên tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp cuối cấp đều đạt mức cao. Giáo viên giỏi và học sinh giỏi trong năm học qua ở tiểu học và THCS luôn dẫn đầu trong toàn thành phố. Phong trào thi đua 2 tốt (dạy tốt, học tốt) luôn được giữ vững, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo. Đặc biệt, 100% phường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia về công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập THCS, hệ thống trường lớp ngoài công lập cũng được quan tâm, phát triển...

Có được thành quả trên là do sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác vận động, phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể. Từ đó tạo ra nhiều mô hình, hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trên địa bàn quận. Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức vận động xã hội hóa công tác giáo dục, Hội Khuyến học quận Ninh Kiều đã luôn song hành với ngành giáo dục. Trong 5 năm qua, Hội đã huy động trên 4,8 tỉ đồng, hỗ trợ cho học sinh nghèo tiếp sức đến trường, động viên khuyến khích giáo viên có thành tích trong công tác giảng dạy... góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Ngoài ra, Hội còn vận động 100% thầy cô giáo đăng ký tham gia xây dựng gia đình hiếu học...

Cùng với sự chăm lo của Hội Khuyến học, với vai trò là thành viên của Hội đồng Giáo dục quận Ninh Kiều, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp và người dân tích cực phối hợp với chính quyền, ngành giáo dục... mở các lớp học tình thương, chống mù chữ, phổ cập giáo dục. Đặc biệt, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để con em dân tộc thiểu số được đến lớp. Tích cực chăm lo đời sống giáo viên, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN quận phối hợp với công đoàn ngành giáo dục xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết cho giáo viên, giúp họ an tâm giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuy sự nghiệp giáo dục đào tạo quận Ninh Kiều đã đạt được nhiều thành tựu mới, nhưng nhìn chung, chất lượng hoạt động của một số Hội đồng giáo dục phường chưa cao, vai trò tư vấn để phát triển trường lớp, chất lượng giáo dục từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc tập trung kiên cố hóa nhiều trường lớp vào thời điểm gần nhau, gây khó khăn trong sắp xếp nơi học tạm cho học sinh, ảnh hưởng công tác tuyển sinh vào đầu năm học... Để khắc phục những tồn tại và để sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển mới, Hội đồng Giáo dục quận Ninh Kiều đã đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đó là: tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; đa dạng hóa các loại hình giáo dục trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, khơi dậy tiềm năng về nguồn lực trí tuệ, vật chất, sự đóng góp của xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục... Để góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy và học tại địa phương, hàng năm, Hội đồng Giáo dục phường An Phú, đều xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể dành cho công tác giáo dục của phường. Theo đó, công tác rà soát, điều tra trình độ văn hóa của người dân được thực hiện thường xuyên. Vì thế, số trẻ trong độ tuổi đến trường được cập nhật liên tục, không bỏ sót trẻ trong độ tuổi đi học không được đến trường.

Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu đạt được trong công tác giáo dục quận Ninh Kiều, giai đoạn 2011-2016, ngành chức năng quận tăng cường phát triển các loại hình giáo dục mầm non công lập, tư thục (kể cả nhóm trẻ gia đình). Nâng cao trình độ dân trí thông qua chương trình phổ cập giáo dục ở các bậc học... Theo ông Trần Việt Trường, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quận Ninh Kiều, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội hóa giáo dục trong các ban, ngành, đoàn thể và tầng lớp nhân dân; phấn đấu mỗi phường có ít nhất một trường đạt chuẩn quốc gia, không còn tình trạng thiếu giáo viên ở các bậc học. Đồng thời, tăng cường đầu tư hệ thống trường điểm, trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định...

Với quyết tâm trên, giai đoạn 2011-2016, công tác giáo dục quận Ninh Kiều sẽ được nâng lên về số lượng lẫn chất lượng, phát triển sự nghiệp giáo dục quận Ninh Kiều nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết