01/07/2019 - 20:53

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Chuẩn bị tốt nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng 

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo ban tổ chức các cấp TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Chiều 1-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2019, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần tham mưu cấp ủy thực hiện chu đáo mọi mặt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, cần tham mưu xây dựng hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy của đại hội Đảng các cấp phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Cần thực hiện tốt công tác thẩm định và kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội Đảng các cấp…

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành xây dựng Đảng đã tham mưu và thực hiện công tác Tổ chức Xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung căn bản đổi mới, tổng thể, đồng bộ, công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể để giúp các địa phương, đơn vị triển khai thuận lợi. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch đối với 162 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Toàn ngành tổ chức đã tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả tốt; tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương và cấp ủy quản lý kịp thời, đúng quy trình, quy định; tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết