20/09/2012 - 09:40

Chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng 19-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Theo báo cáo của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2012, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện trên 31.300 khoản chi thường xuyên chưa thực hiện đúng thủ tục, chế độ quy định; từ chối chưa giải ngân, thanh toán với số tiền khoảng trên 371 tỉ đồng . Các cơ quan thanh tra nhà nước đã kiến nghị thu hồi về NSNN trên 3.529 tỉ đồng và kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân vi phạm chế độ quản lý, sử dụng NSNN. Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán 9.727 dự án hoàn thành trong cả nước, đã cắt giảm các khoản chi phí sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ, góp phần tiết kiệm cho NSNN 803,89 tỉ đồng ...

Tuy nhiên, theo Thường trực UB Tài chính - Ngân sách, báo cáo của Chính phủ về thực hiện Luật THTK, CLP năm 2012 cần làm nổi bật hơn nữa những mặt tích cực, cũng như những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân trong từng lĩnh vực, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và giải pháp khắc phục.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 25 ngày (chưa kể các ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-11-2012.

Thảo luận nội dung này, nhiều ý kiến trong UBTVQH nhấn mạnh tầm quan trọng và bối cảnh diễn ra kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. Đây là kỳ họp có nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp, cần được tập trung thảo luận thấu đáo với thời gian hợp lý như: dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; các dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật việc làm...

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2012.

Báo cáo của Chính phủ về công tác PCTN năm 2012 do Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày nêu rõ: Thời gian qua, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Hoạt động xây dựng thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tiếp tục được đẩy mạnh; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng có tiến bộ. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế... Tuy vậy, công tác PCTN vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá nội dung báo cáo về công tác PCTN của Chính phủ phản ánh khá toàn diện về tình hình tham nhũng hiện nay. Một số đại biểu đề nghị trong năm 2013 và các năm tiếp theo, các cơ quan PCTN cần tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tìm ra các giải pháp tăng cường hiệu quả của việc phát hiện, xử lý tham nhũng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại phiên họp lần thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau của các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Hộ tịch; Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Xuất bản (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nghe các báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai; cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 và một số công việc quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện xây dựng pháp luật, bổ sung báo cáo để có thể sớm gửi tài liệu cho các đại biểu Quốc hội, góp phần thiết thực vào việc chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII.

Chia sẻ bài viết