25/02/2012 - 21:50

Chuẩn bị phiên họp thứ 6, 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Chinhphu.vn)- Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 6 và thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo, dự án luật. Cụ thể, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 6 (từ ngày 12-21/3/2012), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình 2 tờ trình của Chính phủ về: Phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012; về các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và Dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền tại cơ sở; trình bày Báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề trên tại phiên họp; Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về chủ trương thành lập lực lượng kiểm ngư.

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế; trình bày Báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề trên tại phiên họp. Đồng thời, phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Dự án Luật Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị; Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chuẩn bị.

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 7 (từ ngày 10 - 21/4/2012), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2012; tờ trình của Chính phủ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; tờ trình của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011; Dự án Luật Dự trữ quốc gia; đồng thời, phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Giá.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, tờ trình của Chính phủ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013; phối hợp chuẩn bị 3 Dự án Luật khác; Dự án Luật Biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị, trình 2 Dự án Luật trong đó có Dự án Luật Xuất bản (sửa đổi); đồng thời phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Quảng cáo...

QUỐC HÀ

Chia sẻ bài viết