27/10/2019 - 17:37

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp 

Việc tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng các cấp có ý nghĩa hết sức to lớn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết cả nhiệm kỳ, phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, đề ra những định hướng, mục tiêu quan trọng trong giai đoạn mới. Để ĐH Đảng các cấp đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đã và đang chuẩn bị chu đáo mọi mặt.

Sớm hoàn thành ĐH chi bộ

Đảng bộ quận Bình Thủy có 11 đảng bộ bộ phận (gồm 44 chi bộ) và 123 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, các chi bộ và đảng bộ bộ phận đã chuẩn bị chu đáo điều kiện để tiến hành ĐH nhiệm kỳ mới; trong đó, có 17 chi bộ đã tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2020-2022 và 1 đảng bộ bộ phận đã tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng viên chi bộ khu vực 6, phường Trà Nóc bầu cấp ủy chi bộ khóa mới.

Đồng chí Lưu Xuân Thu, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 5, phường An Thới, cho biết: Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc, 146 ĐV. Đến nay, 3 chi bộ và Đảng bộ bộ phận khu vực đã ĐH thành công. Nhiệm kỳ qua, các chi bộ cũng như Đảng bộ bộ phận đã vận động nhân dân đóng góp 4 tỉ đồng xây dựng 15 công trình giao thông, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; khu vực dẫn đầu phong trào thi đua của phường 6 năm liền. Đồng chí Lưu Xuân Thu nói: "Tại ĐH, Đảng bộ bộ phận thống nhất đề ra mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; vận động nhân dân chỉnh trang độ thị sạch đẹp; xây dựng khu dân cư an toàn, nghĩa tình…".

Chi bộ khu vực 6, phường Trà Nóc cũng đã tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đồng chí Nguyễn Đức Nhân, Bí thư chi bộ, Trưởng khu vực, nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là thu gần 70 triệu đồng các loại phí, quỹ; vận động nhân dân đóng góp 192 triệu đồng nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi; huy động các nguồn lực xây tặng 4 nhà tình nghĩa, tình thương. Nhiệm kỳ mới, ĐH xác định, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng các đoàn thể vững mạnh; mở rộng, nâng cấp các tuyến hẻm; duy trì khu vực đạt "3 không"…

Theo đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, các chi bộ và đảng bộ bộ phận đã tổ chức ĐH thành công tốt đẹp. Báo cáo chính trị đánh giá sát thực tế kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới cụ thể, có tính khả thi, tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới. Cấp ủy khóa mới được bầu chọn là những người đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy, đến cuối tháng 12, các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành ĐH.

Tích cực chuẩn bị ĐH Đảng cấp cơ sở

Nhằm tổ chức thành công ĐH Đảng cấp cơ sở, BTV Quận ủy Bình Thủy đã chỉ đạo 48 cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy chuẩn bị các điều kiện, trước hết là văn kiện và nhân sự cấp ủy. BTV Quận ủy chọn Đảng bộ phường Trà An và Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức ĐH điểm, chọn Đảng bộ phường Long Tuyền thí điểm ĐH trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy.

Theo chỉ đạo của BTV Quận ủy, đến nay, các cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị điều kiện tổ chức ĐH đạt được những kết quả bước đầu. Đồng chí Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền, cho biết: Đảng ủy đã cơ bản xây dựng xong dự thảo văn kiện ĐH, đã gửi đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy để thảo luận, đóng góp ý kiến tại ĐH nhiệm kỳ 2020-2022.  Về nhân sự cấp ủy phường, Đảng ủy đã chọn 17 CB đủ tiêu chuẩn (tất cả đều có trình độ đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên) đề nghị BTV Quận ủy phê duyệt.

Ở Đảng bộ phường An Thới, theo đồng chí Phan Ngọc Kiều, Bí thư Đảng ủy, đến nay, Đảng ủy lựa chọn 17 CB tiêu biểu ứng cử cấp ủy khóa mới (trong đó, có 40% là giới thiệu mới, 40% dưới 40 tuổi) trình BTV Quận ủy xem xét, phê duyệt. Đảng ủy đã xây dựng văn kiện ĐH, trong đó dự thảo báo cáo chính trị đã hoàn thành, đã gửi các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy đóng góp ý kiến trong ĐH nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phan Ngọc Kiều nói: "Từ nay đến tháng 3-2020, Đảng ủy chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đầu tháng 4-2020 tổ chức ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đúng kế hoạch".

Đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Đến nay, nhiều cấp ủy cơ sở đã hoàn thành dự thảo văn kiện ĐH, đang lấy ý kiến tại ĐH các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc để hoàn chỉnh. Nhân sự cấp ủy khóa mới đã được các cấp ủy tổ chức giới thiệu, lựa chọn khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, cơ cấu trình BTV Quận ủy phê duyệt. BTV Quận ủy đã chỉ đạo các ngành liên hệ với Sở Nội vụ tạo điều kiện cho 46 CB dự kiến nhân sự cấp ủy cơ sở được bồi dưỡng ngạch chuyên viên để đạt chuẩn theo quy định. BTV Quận ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong ĐH điểm trước ngày 5-3-2020, các tổ chức cơ sở đảng sẽ tiến hành ĐH từ đầu tháng 4 đến 15-6-2020.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết