22/08/2008 - 08:12

Thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết :

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) ở thành phố Cao Lãnh. Ảnh: NGUYỄN KHANG - TTXVN. 

Ngày 21-8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp để kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dâng hương tại Khu di tích Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thành phố Cao Lãnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, chiều 21-8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt những kết quả quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp tập trung quy hoạch nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội đúng định hướng; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn phát triển thì yếu tố nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Đồng Tháp phải luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục gắn với công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để trước mắt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh.

Về lĩnh vực cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đến các ngành, các cấp, bởi đây là cơ sở để hoàn thiện các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các cơ quan đoàn thể cần tăng cường hoạt động giám sát tư pháp. Công tác thanh tra, kiểm tra phải được đẩy mạnh hơn nữa, phải tập trung giải quyết kịp thời các khiếu kiện về tư pháp.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết