03/06/2012 - 20:13

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với Quân khu 2

Sáng 3-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 2 đã có nhiều đóng góp quan trọng cho việc phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh vùng Tây Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Đồng thời giúp đỡ đồng bào phòng chống thiên tai, lũ lụt, xây dựng các khu kinh tế-xã hội trên vùng biên giới ngày càng ổn định, phát triển.

Chủ tịch nước nêu rõ, Quân khu 2 là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; là căn cứ cách mạng và an toàn khu của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có nhiều hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, hoạt động ma túy tương đối phức tạp; kinh tế-xã hội của người dân còn gặp khó khăn. Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 2 phối hợp với địa phương xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh, toàn diện, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Bên cạnh đó, Quân khu 2 cần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tăng cường học tập, huấn luyện lực lượng dân phòng, củng cố kiến thức quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác đối ngoại; phối hợp với địa phương chăm lo đời sống nhân dân, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, lũ lụt, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trung tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Quân khu cho biết: Quân khu 2 là một địa bàn chiến lược, gồm 9 tỉnh nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc; dân số hơn 7 triệu người, với 34 dân tộc cùng sinh sống; có đường biên giới với Trung Quốc và Lào dài 1.375,5 km. Trình độ dân trí, đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân trên địa bàn nhìn chung còn thấp; khả năng huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh còn khó khăn.

Thời gian tới, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 2 tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới ; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần của KVPT vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực, tạo cơ sở vật chất cho KVPT...

LÂM ĐÀO AN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết