02/07/2012 - 22:18

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với Hội Người Cao tuổi Việt Nam

Ngày 2-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc với Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

Đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam đã thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội và gần 8 triệu hội viên tặng hoa; chúc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sức khỏe, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; cảm ơn sự quan tâm động viên của Chủ tịch nước với người cao tuổi nói chung và Hội Người Cao tuổi Việt Nam nói riêng.

Đồng chí Cù Thị Hậu cũng đã báo cáo Chủ tịch nước một số nét chính về tình hình hoạt động của Hội trên các mặt công tác: xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi. Đến nay, Hội đã tổ chức hiệu quả năm hoạt động gồm: tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, đặc biệt là tổ chức xây dựng Luật người cao tuổi; tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng” lần 2. Cùng với triển khai hiệu quả cuộc vận động một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo, Hội đã phối hợp cùng các ban ngành tổ chức tốt Hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên và Hội nghị biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần 2. Tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội tinh gọn theo hướng coi trọng chất lượng.

Các đại biểu cũng đã nêu những vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức của Hội hiện nay. Đó là hệ thống tổ chức của Hội chưa hoàn chỉnh. Hoạt động của Hội ở cấp tỉnh và huyện chưa được kiện toàn. Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe còn thấp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương hoạt động của Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam, trong năm qua đã không ngừng phát huy truyền thống “Tuổi cao chí càng cao”, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước mong muốn các cấp Hội Người Cao tuổi đa dạng hóa các loại hình hoạt động, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia vào công tác hội. Cùng với tạo điều kiện cho người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Hội tiếp tục tham gia với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi.

Ghi nhận những đề xuất của Hội về việc có thêm những hình thức tôn vinh người cao tuổi vào dịp thượng thọ, sống lâu trăm tuổi, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng Nhà nước luôn tạo điều kiện để các cấp Hội triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của người cao tuổi, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Hội tiếp tục mở đợt nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội 4 của Hội; Nghị quyết Trung ương 4, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, góp phần nâng cao chất lượng sống về vật chất và tinh thần của người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn; đưa phong trào của Hội ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tựu mới, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết