09/01/2012 - 08:43

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 8-1, Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2012 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

Báo cáo tổng kết cùng tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã nêu rõ: trong năm 2011, trước tình hình tội phạm tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp tính chất ngày càng nghiêm trọng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành triển khai nhiều biện pháp, thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có chuyển biến tích cực; chất lượng hiệu quả các lĩnh vực kiểm sát được nâng cao so với năm 2010.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích của ngành kiểm sát đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước cho rằng: trong tình hình tội phạm gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, đối tượng, lĩnh vực phạm tội đa dạng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng các hoạt động; góp phần thúc đẩy giải quyết được một số vụ án lớn, phức tạp, trong đó có các vụ án tham nhũng lớn, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Để ngành Kiểm sát thực hiện tốt các chức năng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đề nghị: Ngành Kiểm sát cần tập trung làm tốt công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra, bảo đảm việc khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, việc điều tra, xử lý của cơ quan điều tra có căn cứ, đúng pháp luật. Đẩy nhanh việc giải quyết các vụ án trọng điểm, các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới hệ thống tổ chức Viện Kiểm sát

(Tiếp theo trang 1)

nhân dân theo Nghị quyết 49-NQ/TƯ, Kết luận 79-KL/TƯ của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, bảo đảm phù hợp với hệ thống tổ chức của Tòa án, đồng thời để thực hiện tốt yêu cầu tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về chính trị, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ; đồng thời, chăm lo giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cho cán bộ kiểm sát, thực hiện có kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác là “cán bộ kiểm sát phải: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát cần khẩn trương tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, tập trung vào tổng kết, đánh giá các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân. Từ kết quả tổng kết, đề xuất cụ thể với Đảng, Nhà nước các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, xác định rõ hơn vị trí của Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát phù hợp với các định hướng, nội dung của Cương lĩnh và các Văn kiện của Đại hội XI, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân trong tình hình mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với làm tốt công tác xây dựng Đảng trong ngành, ngành Kiểm sát cần tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đảng, trong bộ máy nhà nước ở các cấp, các ngành, các địa phương; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu cao. Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống tự hào trên 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, toàn ngành Kiểm sát sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết