09/11/2013 - 20:16

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

Ngày 9-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương để thảo luận, cho ý kiến về Đề án thực hiện việc quản lý công tác thi hành án và Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã nghe tờ trình của Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp về thực hiện hiện quản lý công tác thi hành án và Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối. Thực tiễn công tác thi hành án cho thấy, chính sách thi hành đã có sự thay đổi theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án. Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự, dân sự đã được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở. Các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh hơn. Chất lượng lực lượng cán bộ quản giáo đã từng nâng cao, ngày càng chính qui, chuyên sâu. Công tác giáo dục, cải tạo, cảm hóa người chấp hành án và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm. Số lượng vụ việc được thi hành ngày càng tăng, lượng án tồn đọng giảm nhiều.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định công tác thi hành án thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những nội dung dự thảo tại các văn bản báo cáo của Thường trực ban chỉ đạo cùng ý kiến đóng góp của các thành viên tại phiên họp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi hành án.

Cho ý kiến đánh giá về vai trò của Bộ Công an, Bộ Tư pháp trong việc quản lý công tác thi hành án, vai trò của tòa án trong việc ra quyết định thi hành án dân sự, phân cấp thi hành án ở địa phương, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp thu trên tinh thần nghiêm túc, tiếp tục hoàn thiện hai Đề án về thực hiện việc quản lý công tác thi hành án và tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, để sớm trình Bộ Chính trị cùng các cấp có thẩm quyền xem xét.

Hoàng Giang (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết