25/12/2008 - 09:01

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 24-12, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBT.Ư MTTQVN), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục đóng góp ý kiến với Chủ tịch nước trong các lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng, hiện còn nhiều khía cạnh cần phải đẩy mạnh hơn nữa, bởi vậy rất cần sự tham gia tích cực của MTTQVN. Cùng dự buổi làm việc nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN năm 2008 và đề ra trọng tâm phối hợp công tác năm 2008 có: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch UBT.Ư MTTQVN Huỳnh Đảm, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch UBT.Ư MTTQVN.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2008 giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBT.Ư MTTQVN. Hoạt động phối hợp ngày càng cụ thể và hiệu quả hơn, nhất là ở các lĩnh vực: củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; động viên nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cùng Đảng và Nhà nước thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân... Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2008, đưa kinh tế đất nước phát triển với tốc độ tương đối khá. An ninh quốc phòng ổn định, các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục... có chuyển biến tích cực. Thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của MTTQVN trong vai trò tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Về trọng tâm phối hợp công tác năm tới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ, năm 2009 sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách khó dự lường, bởi vậy nhiệm vụ bao trùm nhất của MTTQVN là phải chú trọng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp cả trong và ngoài nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tiếp tục phối hợp động viên các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp trong công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên. Chủ tịch nước đề nghị MTTQVN đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, MTTQVN cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết