23/09/2008 - 08:51

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp cải cách tư pháp thứ 18

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã họp Phiên thứ 18. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Đề án tổ chức hệ thống Tòa án thành 4 cấp (Tòa án sơ thẩm khu vực, Tòa án phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm, Tòa án nhân dân tối cao) theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TƯ về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp; Đề án đổi mới phân bổ ngân sách đối với cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TƯ; báo cáo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, hệ thống tòa án 4 cấp đã được quy định tương đối rõ trong đề án. Theo đó, Tòa án sơ thẩm khu vực được tổ chức ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh; Tòa án phúc thẩm được tổ chức theo đơn vị hành chính một tỉnh; Tòa án thượng thẩm được tổ chức theo khu vực một số tỉnh; Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Vấn đề tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát theo 4 cấp tòa án hay theo cơ quan điều tra thì cần được thảo luận thêm. Chủ tịch nước đề nghị Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thiện các đề án tổ chức hệ thống, chức năng và nhiệm vụ của ngành theo yêu cầu của cải cách tư pháp, tạo thuận lợi cho các trình tự tiếp theo. Khối tư pháp cần nâng cao tính chủ động phối hợp trong việc xử lý những vấn đề chung, có tính liên thông còn vướng mắc; tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, vận dụng linh hoạt theo thực tế, đồng thời phải bám sát tinh thần Nghị quyết 49-NQ-TƯ. Chủ tịch nước lưu ý rằng, công tác cải cách tư pháp hiện nay đang đi chậm hơn so với một số lĩnh vực khác vì một trong những nguyên nhân là đội ngũ cán bộ thiếu về số lượng, trình độ chưa đáp ứng được nhiệm vụ.

Chủ tịch nước hoan nghênh công tác chuẩn bị của Bộ Tư pháp cùng đoàn luật sư ở các địa phương tiến tới tổ chức đại hội thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam; đồng thời mong Bộ Tư pháp thời gian tới tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ quá trình chuẩn bị, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết