17/10/2011 - 08:49

Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng( 16/10/1948 -16/10/2011).

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng. Qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, vượt qua gian khổ, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra không chỉ phát hiện, xử lý cái sai, đưa những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng mà còn góp phần phát hiện, khẳng định, tổng kết, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương trong toàn Đảng.

Đề cập một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTƯ, nhấn mạnh: UBKTTƯ phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) vừa được thông qua; chủ động có kế hoạch triển khai việc quán triệt, học tập Hướng dẫn thực hiện Chương VII, Chương VIII về công tác kiểm tra, giám sát trong Điều lệ Đảng khóa XI và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2011.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết