03/11/2012 - 09:25

Chống tham nhũng, phải thực hiện cho được “3 Không”: Không muốn, không thể và không dám

Bên lề Quốc hội, chia sẻ quan điểm về công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nêu ý tưởng: Các ngành, các cấp phải tìm ra được những nhân chứng sống, sàng lọc qua kết quả thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Quá trình thực hiện Nghị quyết này ở các tổ chức, cơ sở Đảng, sẽ sàng lọc ra được những đối tượng, cá nhân, tập thể có nhiều ưu điểm thực hiện đúng lời Bác dạy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đó là những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc mô hình Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, theo đại biểu Khá, Ban này phải thực sự độc lập, hoạt động một cách nghiêm minh, không có vùng cấm. "Tôi rất không đồng tình với tình trạng: "Việc gì tốt thuộc về tôi, việc gì sai sót, khuyết điểm thuộc về chúng ta" - đại biểu Nguyễn Thị Khá nói.

Liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, đại biểu Nguyễn Thị Khá chia sẻ, thời gian qua, việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chưa được rõ nét. Phải làm sao để người đứng đầu nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra sai phạm trong đơn vị, cơ quan mình; nhận rõ khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, trong điều hành và quản lý, chứ không thể nói là "ai làm, nấy chịu". Vì Đảng, Nhà nước giao chức danh cho cán bộ, thì quyền hạn phải đi liền với trách nhiệm, đại biểu nhấn mạnh.

Liên quan đến chính sách, luật pháp về phòng, chống tham nhũng, đại biểu Khá cho rằng, cần phải đi vào thực chất, tránh những chính sách mang tính hình thức. Xây dựng luật pháp phải kịp thời, sát thực tế; đồng thời phải giảm thủ tục hành chính, tránh tạo kẽ hở hành dân. Pháp luật đã ban hành thì phải được triển khai rộng rãi, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, vùng miền, phải công khai, minh bạch. Việc xử lý theo pháp luật phải nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm, quy rõ trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; tạo điều kiện bảo vệ người tố giác hành vi phạm tội, giảm tội cho người tự nguyện khai báo...

Đại biểu tỉnh Trà Vinh cũng cho rằng, để phòng, chống tham nhũng, trước hết phải đảm bảo cho người lao động, người hưởng lương có cuộc sống, thu nhập ổn định. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, phải thực hiện được nguyên tắc 3 không: Không muốn, không thể và không dám. Cụ thể là: Không muốn tham nhũng vì cuộc sống có thu nhập ổn định; không thể tham nhũng vì không có kẽ hở trong hành lang pháp lý để lợi dụng, tham nhũng; không dám tham nhũng vì pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng và sẽ thu hồi toàn bộ những tài sản do tham nhũng mà có, đại biểu Nguyễn Thị Khá nhấn mạnh.

Quang Vũ - TTXVN (ghi)

Chia sẻ bài viết