22/01/2021 - 07:44

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Chọn người thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài  để bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

(CT) - Ngày 21-1-2021, Bộ Chính trị và Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng đoàn ÐBQH đơn vị TP Cần Thơ, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo hoạt động của Ðảng bộ thành phố; Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Ðây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HÐND các cấp. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ và T.Ư MTTQVN đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng, chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HÐND các cấp trong sạch vững mạnh. Trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ để bầu ra những ÐBQH và HÐND các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Ðại hội của Ðảng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Ðảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam). Cuộc bầu cử lần này phải tổ chức và chuẩn bị tiến hành thật sự dân chủ, đoàn kết và chọn những đại biểu xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ðảng, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia triển khai các nội dung: Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các hướng dẫn về công tác nhân sự, quy trình hiệp thương và giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai kế hoạch công tác bầu cử ÐBQH và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

* Sau khi kết thúc hội nghị, tại TP Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, thông tin cho các đại biểu tham dự hội nghị về tình hình triển khai công tác bầu cử ÐBQH và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở TP Cần Thơ. Ðồng chí đề nghị các cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp, nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ÐBQH và bầu cử đại biểu HÐND các cấp đúng quy trình, đúng pháp luật.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. 

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết