13/12/2012 - 22:20

Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII:

Cho ý kiến về phân bổ kinh phí 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục phiên họp thứ 13, sáng 13-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về phân bổ 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Ứng phó với Biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường và cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hòa giải cơ sở.

Báo cáo của Chính phủ về việc rà soát các nội dung, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2013 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Minh Quang trình bày nêu rõ: Năm 2013, Chương trình MTQG Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường được giao tổng kinh phí là 131 tỉ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển là 83 tỉ đồng, vốn sự nghiệp là 48 tỉ đồng. Về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển: Chính phủ rà soát, điều chỉnh kinh phí bố trí 83 tỉ đồng cho các dự án đầu tư thuộc dự án thành phần số 1 "Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng" và dự án thành phần số 3 "Thu gom, xử lý nước thải các đô thị loại II trở lên thuộc ba lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai". Chính phủ cũng điều chỉnh phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện dự án thành phần số 2 "Cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật". Theo đó cắt giảm kinh phí bố trí cho tiểu dự án Cải thiện và phục hồi ô nhiễm tại khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để bổ sung kinh phí cho tiểu dự án Cải thiện và phục hồi ô nhiễm tại khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại Hợp tác xã Hồng Kỳ, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thuộc danh mục điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã rà soát và cắt giảm kinh phí 500 triệu đồng từ hoạt động của Văn phòng chương trình để chuyển sang bố trí cho tiểu dự án thực hiện tại tỉnh Quảng Bình nói trên.

Về chương trình MTQG Ứng phó với biến đổi khí hậu được giao tổng kinh phí là 248,3 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 79,5 tỉ đồng, vốn sự nghiệp là 168,8 tỉ đồng. Đối với phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư phát triển được bố trí để triển khai các mô hình thích ứng thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu ở hai tỉnh Quảng Nam và Bến Tre và xây dựng mô hình số độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Việc thực hiện thí điểm được triển khai với nhiều mô hình khác nhau, từ đó rút kinh nghiệm và lựa chọn một số mô hình tối ưu để nhân rộng ở các địa bàn có điều kiện tương tự. Đối với các địa phương còn lại, Chính phủ sẽ bố trí nguồn vốn thông qua Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC) theo văn bản số 1443/TTg-QHQT ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình SP-RCC, bao gồm 61 danh mục dự án ưu tiên cấp bách có thể triển khai từ năm 2013.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí về việc phân bổ kinh phí cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường theo báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 3 năm triển khai thực hiện các chương trình MTQG 2011 - 2013 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, từ đó có căn cứ đề xuất với Quốc hội điều chỉnh lại các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, đảm bảo kinh phí còn lại của hai năm 2014 - 2015 bố trí tập trung xử lý những vấn đề quan trọng nhất của từng Chương trình. Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ rà soát, xem xét, điều chỉnh việc phân bổ ngân sách giữa việc xây dựng hai đoạn đê của Cà Mau và Trà Vinh với việc trồng rừng ngập mặn ven biển để giữ đất, cải thiện môi trường sinh thái.

Đối với các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hòa giải cơ sở, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật theo quan điểm "không hành chính hóa và tăng cường xã hội hóa đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở".

Tiếp tục phiên họp thứ 13, sáng 13-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu NHNN và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện thêm dự thảo Pháp lệnh để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối cần đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật, theo hướng tăng cường quản lý nhà nước chặt chẽ hơn, đồng thời cũng phải tôn trọng quyền của người dân có tài sản với nguyên tắc tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và khả thi.

Phúc Hằng-Thanh Hòa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết