30/07/2014 - 20:27

Từ ngày 1-8-2014

Chính thức vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng TP Cần Thơ

(CT)- Sau thời gian vận hành thử nghiệm, kể từ ngày 1-8-2014, Sở Tư pháp TP Cần Thơ sẽ vận hành chính thức “Phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin công chứng” trên địa bàn.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng nhằm quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu ngăn chặn và thông tin hợp đồng giao dịch của thành phố đặt tại Sở Tư pháp (Phòng Bổ trợ tư pháp) quản lý, bảo đảm việc quản lý, khai thác thông tin thống nhất và chính xác. Hiện nay, thành phố có 2 Phòng công chứng và 16 Văn phòng công chứng, hoạt động đều khắp trên các quận, huyện. Thời gian qua, do chưa có Phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin công chứng sử dụng chung cho các tổ chức hành nghề công chứng nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, tra cứu, xử lý thông tin, gây rủi ro, không đảm bảo an toàn cho các hợp đồng, giao dịch được công chứng… Việc vận hành chính thức “Phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin công chứng” sẽ mang lại sự an toàn, tiện lợi và tiết kiệm cho các tổ chức hành nghề công chứng và cá nhân, tổ chức có yêu cầu công chứng...

C.H

Chia sẻ bài viết