18/04/2009 - 08:17

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng pháo

(TTXVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này quy định về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, 4 nhóm hành vi bị nghiêm cấm là: Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa; Mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo; Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo.

Nghị định cũng quy định các loại pháo, sản phẩm pháo được sử dụng bao gồm: pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu để tổ chức bắn pháo hoa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép; pháo hoa do tổ chức, cá nhân nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép và được Bộ Công an cấp giấy phép mang vào Việt Nam để dự thi bắn pháo hoa; pháo hiệu dùng trong các hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, giao thông vận tải và hoạt động quân sự. Các sản phẩm như: pháo hoa lễ hội bằng giấy, pháo điện, pháo trang trí bằng giấy, nhựa, tre, trúc, kim loại; que hương phát sáng; các sản phẩm tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh không gây nên tiếng nổ cũng được phép sử dụng.

Chia sẻ bài viết