08/06/2013 - 19:31

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

Chi trả trên 8,8 tỉ đồng cho các đối tượng chính sách

(CT) - Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ đã thực hiện chi trả trợ cấp một lần theo các Quyết định 290, 188, 142, 62 của Chính phủ cho 2.127 đối tượng, với số tiền trên 8,8 tỉ đồng. Đồng thời, báo cáo về Phòng Chính sách Quân khu 1.722 hồ sơ để xem xét, chi trả theo các quyết định dành cho người có công.

Theo Bộ CHQS thành phố, từ nay đến cuối năm 2013, Bộ CHQS thành phố sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30- 4 -1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chính sách trong lực lượng vũ trang thành phố nhằm giúp việc chi trả các chế độ, chính sách đảm bảo đúng quy trình thủ tục, tiến độ thực hiện.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết