14/11/2017 - 15:27

Chấn chỉnh việc chứng thực Sơ yếu lý lịch 

Vừa qua, ở một số địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng chính quyền địa phương xác nhận cả về chấp hành chủ trương, quy định của địa phương vào Sơ yếu lý lịch (SYLL) của học sinh, sinh viên, người lao động, làm ảnh hưởng đến cơ hội tìm việc làm cũng như nhập học của công dân. Nguyên nhân là do chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và thực hiện chứng thực SYLL.

Người dân đến làm hồ sơ hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường Long Hưng, quận Ô Môn. Ảnh: HIỂN DƯƠNG

SYLL là những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị - xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác... của công dân. SYLL thường được sử dụng vì mục đích học tập hoặc tuyển dụng việc làm. Do vậy, SYLL cần phải ghi đầy đủ diễn biến quá trình hoạt động, công tác của công dân đến thời điểm nhất định và trong nhiều trường hợp chỉ có giá trị khi có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Về thẩm quyền chứng thực, do UBND cấp xã thực hiện.

Theo Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20- 3- 2014 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xác nhận SYLL, trong thời gian chưa ban hành Luật Chứng thực, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai SYLL; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của UBND cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai SYLL và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong SYLL của người đó, thì xác nhận nội dung SYLL là đúng. Đề nghị UBND cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào SYLL của công dân.

Thực tế cho thấy, việc xác nhận, chứng thực SYLL chưa thống nhất, mỗi địa phương thực hiện theo một cách khác nhau. Có nơi xác nhận khai đúng sự thật, có nơi xác nhận người dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có nơi xác nhận chữ ký của người khai trong lý lịch, có nơi chỉ đóng dấu UBND xã- phường mà không ghi nội dung xác nhận… Đặc biệt, dù nội dung của Công văn số 1520/HTQTCT-CT đã nêu rõ nhưng vẫn có nơi tự ý ghi thêm nội dung không liên quan đến khai lý lịch như “Không chấp hành pháp luật, chủ trương của Nhà nước” (do những hộ gia đình này không nộp đầy đủ các khoản thu của địa phương) vào phần chứng thực SYLL. Ông Trần Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Long, quận Ô Môn, cho biết: “Xác thực, chứng thực chữ ký của người khai trong SYLL là nhu cầu rất lớn của người dân. Tuy nhiên, do chưa thống nhất về mẫu SYLL, mỗi mẫu SYLL lại có yêu cầu khác nhau về việc xác nhận nên địa phương gặp khó trong thực hiện”.

Công văn 873/HTQTCT-CT nêu rõ, trường hợp vi phạm quy định trong việc chứng thực chữ ký trên SYLL của công dân, Sở Tư pháp phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, ngày 25-8-2017, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp tiếp tục có Công văn số 873/HTQTCT-CT về việc quán triệt thực hiện chứng thực SYLL. Sở Tư pháp TP Cần Thơ cũng đã ban hành Công văn số 1641/STP-HCTP đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực trên địa bàn thành phố tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về chấp hành chủ trương, chính sách, quy định… của Đảng, Nhà nước và địa phương vào SYLL của công dân; chỉ thực hiện việc chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên SYLL theo đúng quy định.

Về nguyên tắc, những thông tin cụ thể có liên quan về hộ tịch, cư trú của công dân trong SYLL của công dân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp xã, nơi công dân đăng ký thường trú là cơ quan có thẩm quyền chứng thực SYLL. Việc chứng thực SYLL đơn thuần là chứng thực chữ ký của người khai, không cần xác nhận các nội dung cụ thể về hộ tịch, cư trú của công dân, thẩm quyền chứng thực không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. Người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong SYLL. Những quy định này tạo thuận lợi hơn cho người dân khi làm hồ sơ xin việc, học tập; đồng thời, giúp cơ quan có thẩm quyền chứng thực hạn chế được những sai sót trong hoạt động chứng thực SYLL.

HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết