17/04/2012 - 22:19

PHIÊN HỌP THỨ 7 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI:

Chăm sóc tốt hơn các đối tượng người có công

(TTXVN)- Sáng 17-4, Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận về một số vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật quảng cáo và dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Các ý kiến đều thống nhất với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quảng cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày. Theo đó, mỗi sản phẩm quảng cáo, ngoài việc đảm bảo thông tin chính xác, còn phải hàm chứa yếu tố văn hóa, thẩm mỹ phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của nước ta. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với báo cáo thẩm tra về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày. Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh hiện hành nhằm điều chỉnh kịp thời những điểm bất hợp lý, thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm công bằng, công khai và tạo điều kiện để người có công tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất. Đa số ý kiến đề nghị mở rộng chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế đối với thân nhân của các đối tượng người có công trên cơ sở cân nhắc phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; tách trợ cấp tuất ưu đãi người có công với chế độ tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo các ý kiến, nước ta phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh, số người có công khá lớn. Chăm sóc tốt hơn để đền ơn đáp nghĩa là cần thiết, nhưng cũng cần cân nhắc tính toán làm sao để cho công bằng, vừa đúng, vừa trúng và phù hợp vấn đề nguồn lực. Tránh tình trạng cào bằng giữa tất cả các đối tượng người có công bởi trên thực tế có những gia đình có mức sống rất cao nhưng cũng không ít người đời sống rất khó khăn. Làm sao giúp cho người có công, nhất là những gia đình có cuộc sống khó khăn có mức sống cao hơn mức trung bình.

Chiều 17-4, tiếp tục phiên họp lần thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và cho rằng việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực là cần thiết, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động điện lực, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hạ tầng điện lực và bảo đảm an ninh năng lượng...

Chia sẻ bài viết